سیستم لوله کشی سوپرپایپ +2

اجرای لوله کشی سوپر پایپ

 

سیستم لوله کشی سوپرپایپ +2

خوردگی و رسوب گیری لوله های فلزی هر سال میلیاردها تومان خسارت وارد می کند و ضمن کاهش طول عمر ساختمان، باعث دردسرها و هزینه های بسیار می شود دردسر لوله های پلیمری نیز که تحمل دما و فشار بالا را ندارد و ضریب انبساط طولی آنها زیاد است کمتر از لوله های فلزی نیست. تلفیق فلز و پلیمر در سوپرپایپ پاسخ نهایی تکنولوژی برای ساخت لوله های با دوام و مطمئن است. سوپرپایپ یعنی لوله ای با تلفیق پنج لایه از فلز و پلیمر به طوری که مزایای لوله های فلزی و پلیمری را همزمان داراست. بدون اینکه هیچ یک از معایب آن دو را داشته باشد. سوپر پایپ آخرین دستاورد تکنولوژی است که برای تمام تاسیسات ساختمان قابل استفاده است. طول عمر بیش از صد سال در 10 بار فشار همراه با 95 درجه سانتی گراد حرارت، یک سیستم لوله کشی کارآمد و بدن نیاز به نگهداری و تعمییرات را تضمین می کند

لوله کشی سوپر پایپ
>